https://check.hager.com/
 Strona główna  |  Układ stron  |  Szukaj   |  Privacy  |  Cookies    
Formularz autentycznościFormularz rejestracjiKontaktNota prawna
 
 

NOTA PRAWNA

Copyright © Hager Electro SAS 2008

Wszelkie prawa zastrzeżone Hager Electro SAS 2008
Kopiowanie lub prezentacja niniejszej strony internetowej (zawartości, stron, skryptów, itp.) w całości lub części, za pomocą jakichkolwiek środków, w tym takich, które dopiero zostaną wynalezione, są zabronione.
Informacje przedstawione na stronie internetowej mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy ortograficzne, zaś Hager nie gwarantuje, że informacje te będą wyczerpujące. Informacje te mogą być zmieniane lub aktualizowane bez wcześniejszego ostrzeżenia. Hager może dokonywać usprawnień bądź zmian w produktach lub usługach opisanych na tej stronie internetowej bez uprzedniego ostrzeżenia.

Hager nie gwarantuje, że wyniki wyświetlane na tej stronie będą wolne od błędów, zważywszy, że jedynie fizyczne badanie produktów może dać definitywną odpowiedź odnośnie ich autentyczności.

Hager nie gwarantuje, że strona internetowa będzie zawsze dostępna. Dostęp do strony może być czasowo zawieszony, np. w przypadku przeglądu serwerów hostujących stronę lub aktualizacji jej zawartości. Hager zastrzega sobie prawo likwidacji strony w dowolnym momencie.

Dane transmitowane przez Internet są przenoszone przez różne sieci, które mogą czasami ulegać przeładowaniu. Może to mieć negatywny wpływ na prędkość transferu lub dostępność danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za środki, za pomocą których łączy się ze stroną i do niego należy zadbanie o ochronę swojego komputera i jego zawartości przed wirusami lub nieuprawnionym dostępem do jego systemu.

W żadnej z opisanych powyżej sytuacji Hager nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności.

Hager nie ponosi odpowiedzialności za inne strony, do jakich użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem tej strony. Hager nie posiada kontroli nad stronami nienależącymi do niego i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Uruchomienie jakiegokolwiek hiperłącza przekierowującego użytkowników do zawartości tej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Hager, jest zabronione. Hager zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia takiego hiperłącza bez podawania przyczyn.
Hager Electro SAS
132, Boulevard d'Europe, BP 3
F - 67215 Obernai Cedex

a société par actions simplifiée (French simple-form company limited by shares)
with an authorised capital of € 6 976 000
VAT Registration No. FR 57 675 980 114
Saverne Trade and Companies Registration No. B 67 59 80 114
Business Identification No. 675 980 114 00010 (SIRET)
Telephone: +33 (0)3 88 49 50 50
E-mail: check@hager.com

Główny Wykonawca Strony: Daniel Hager

Host: Hager Electro SAS (Telephone: +33 (0)3 88 49 50 50)

Nota Prawna jak również sama strona podlegają prawu francuskiemu. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na przyznanie wyłącznej jurysdykcji sądom w Paryżu (Francja) co do wszelkich ewentualnych sporów wynikających z Noty Prawnej lub użytkowania strony internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż w celu optymalizacji wizyt na stronie i zwiększenia bezpieczeństwa Hager zachowuje cookies na twardym dysku komputera użytkownika. Cookies zachowują dane dotyczące wizyty na stronie oraz dane identyfikujące, tak, aby użytkownik nie był zmuszony rejestrować się za każdym razem, gdy powraca na stronę. Żadne cookie nie będzie przechowywane dłużej niż rok. Strona jest dostępna także po wyłączeniu cookies w opcjach przeglądarki, jednak w takim przypadku niektóre funkcje strony nie będą dostępne.

W trakcie wizyty na stronie pobierane są dane osobowe pozwalające na identyfikację użytkownika. Użytkownik musi odpowiedzieć na identyfikujące go pytania zanim będzie mógł się zarejestrować i korzystać ze strony. Wszystkie pobrane informacje służą identyfikacji użytkownika, odpowiedzi na pytania dotyczące autentyczności produktu Hager i, gdy zachodzi taka potrzeba, nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem. Informacje te mogą być wykorzystywane przez spółki z grupy Hager.

Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie Przetwarzania Danych, Plików oraz Wolności Osobistych oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE), użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania, jak również zażądania ich usunięcia. Użytkownik może skorzystać z powyższych praw, wysyłając email na adres: check@hager.com lub list na adres: Hager Electro SAS, 132, Boulevard d'Europe, BP 3, F 67215 Obernai Cedex.

Grupa Hager zdaje sobie sprawę z potrzeby zapewnienia ochrony prywatności i danych osobowych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych zostało zgłoszone do Francuskiego Organu Ochrony Danych Osobowych (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), zgodnie z wymogami francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie Przetwarzania Danych, Plików oraz Wolności Osobistych.
   
© 2024 Hager