https://check.hager.com/
 Αρχική σελίδα   |  Χάρτης Ιστοσελίδας  |  Αναζήτηση  |  Privacy  |  Cookies    
Φόρμες ΠιστοποίησηςΦόρμα Εγγραφής Επικοινωνήστε μαζί μαςΝομικοί όροι
 
 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) © Hager Electro SAS 2008

Απαγορεύεται αυστηρώς η οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή απεικόνιση του παρόντος ιστότοπου (περιεχόμενο, σελίδες, κείμενα, κλπ.), συνολικά ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο, στο παρόν ή στο μέλλον.

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, και η Hager δεν εγγυάται την πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν ή να αναθεωρηθούν άνευ προειδοποίησης. Η Hager μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή και άνευ προειδοποίησης, να προβεί σε βελτιώσεις και / ή τροποποιήσεις των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών που περιγράφονται στον ιστότοπο.

Η Hager δεν εγγυάται την απουσία σφαλμάτων στα αποτελέσματα που εκδίδει, καθώς μόνο μία φυσική επαλήθευση των προϊόντων μπορεί να δώσει μία οριστική απάντηση επί του ζητήματος.

Η Hager δεν εγγυάται τη μόνιμη προσβασιμότητα στον ιστότοπο. Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να διακοπεί προσωρινά, κυρίως για λόγους συντήρησης των διακομιστών που φιλοξενούν τον ιστότοπο ή ενημέρωσης του περιεχομένου του. Η Hager μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να κλείσει τον ιστότοπο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο, τα δεδομένα κυκλοφορούν σε ετερογενή δίκτυα, τα οποία ορισμένες φορές είναι υπερφορτωμένα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στη μεταφόρτωση ή να επηρεάσει την προσβασιμότητα στα δεδομένα. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για τους τρόπους σύνδεσης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, και εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύετε τον υπολογιστή σας και το περιεχόμενο αυτού από ιούς, προγράμματα παραπλάνησης και άλλα επιβλαβή προγράμματα.

Η Hager δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε καμία εκ των προαναφερθεισών περιπτώσεων.

Η Hager δεν δεσμεύεται για οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω του δικού της ιστότοπου. Η Hager δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ελέγχει το περιεχόμενο των άλλων ιστότοπων.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση συνδέσμων υπερκειμένου, οποιουδήποτε είδους, προς το περιεχόμενο του ιστότοπου, παρά μόνο εάν υπάρξει προηγούμενη γραπτή έγκριση της Hager. Η Hager επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγκατάσταση τέτοιων συνδέσμων, χωρίς να χρειαστεί να δικαιολογήσει αυτή της την άρνηση.
Hager Electro SAS
132, Boulevard d'Europe, BP 3
F - 67215 Obernai Cedex

Απλοποιημένη κατά μετοχές Εταιρία (SAS) με κεφάλαιο 6.976.000 €
Ενδοκοινοτικός αριθμός ΦΠΑ FR 57 675 980 114
Κωδικός μητρώου εταιριών Saverne B 67 59 80 114
Αριθ. Siret 675 980 114 00010
Τηλέφωνο: +33 (0)3 88 49 50 50
Ηλεκτρονική διεύθυνση: check@hager.com

Διευθυντής Έκδοσης: Daniel HAGER

Φιλοξενία: Hager Electro SAS (Τηλέφωνο: +33 (0)3 88 49 50 50)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Hager σας ενημερώνει ότι υπάρχουν cookies εγκατεστημένα στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή για την πλοήγησή σας στον ιστότοπο αυτό προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση και η ασφάλεια αυτής. Τα cookies αυτά καταγράφουν δεδομένα που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο καθώς και με τα δεδομένα ταυτοποίησής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Κανένα από αυτά τα cookies δεν διατηρείται για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον ιστότοπο απενεργοποιώντας τα cookies μέσω των παραμέτρων του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά, στην περίπτωση αυτή, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα είναι διαθέσιμες.

Στο πλαίσιο του ιστότοπου αυτού, συλλέγονται ονομαστικές πληροφορίες που σας αφορούν. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ταυτοποίησης που επιτρέπουν την εγγραφή σας είναι υποχρεωτικές. Όλες αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για την ταυτοποίησή σας και μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στις αιτήσεις σας πιστοποίησης της αυθεντικότητας προϊόντων της Hager και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον αυτό χρειάζεται. Οι πληροφορίες αυτές διανέμονται στις διάφορες εταιρίες του ομίλου Hager.

Σύμφωνα με τον νόμο περί Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών της 6ης Ιανουαρίου 1978 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση check@hager.com ή μία επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Hager Electro SAS - 132, boulevard d'Europe - BP 3 – F 67215 OBERNAI Cedex.


Ο όμιλος Hager ενδιαφέρεται όσο κι εσείς για το σεβασμό της προσωπικής σας ζωής και των προσωπικών σας δεδομένων. Η ιστοσελίδα αυτή αποτέλεσε αντικείμενο δήλωσης των αυτοματοποιημένων διεργασιών που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των δικτυακών τόπων προς την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών της Γαλλίας (CNIL), σύμφωνα με το νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την πληροφορική, τα αρχεία και τις ατομικές ελευθερίες.
   
© 2024 Hager